2009/11/11

Uppdrag: rädda världen


Vi står inför en livsviktig uppgift. 
Framtiden för jorden avgörs nu, den plats vi alla faktiskt behöver för att leva. Oavsett hur insatt man är, i klimatfrågan och världens miljöpolitik, så är det relevant att bry sig. 
Alla kan göra något, man väljer själv vilken nivå man vill lägga sig på. Varje liten handling, varje litet steg har betydelse och formar vår framtid.
Man kan äta vegetariskt, sopsortera, cykla mer, konsumera mindre. Enkla saker som alla i princip kan prioritera att göra.
Man har alltid ett val och ett ansvar, dag för dag, år efter år, hela livet. Du bestämmer hur du vill leva, efter vilka principer och enligt vilka ideal.

En sak som är säker är att oavsett hur man väljer att leva, så kan man göra skillnad för världen på olika sätt. Alla behövs för att skapa en bättre värld. Ingen insats är för liten.
Vår värld må vara fylld med problem, men det finns oftast lösningar.
Besök globalportalen.org och få inspiration till hur DU kan göra världen lite bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar